Hvordan identifisere og behandle et skrog angrepet av osmose

Det er ikke alltid lett å oppdage plastpest. Først når det oppstår blærer er det enkelt å fastslå om skroget er angrepet av osmose: Osmotiske blærer inneholder gjerne en brunaktig væske som lukter eddik. Hvis blærene er tørre og harde er de mest sannsynlig forårsaket av luft eller løsemiddel som har blitt stengt inne i løpet av malearbeidet. Disse har ingen skadelig virkning på glassfiber.

Skroget kan godt være angrepet av plastpest selv om ingen blærer er synlige, det tar nemlig en del tid før blærer dannes. Forsøk på å forebygge problemet kan ikke stanse prosessen når den er i gang, så det kan lønne seg å få skroget inspisert av fagfolk. Dersom det blir påvist plastpest, bør skroget behandles så fort som mulig for å unngå at det sprer seg.
 
Fullstendig osmosebehandling må begynne med fullstendig fjerning av gelcoaten. Skroget må så tørke før det påføres Osmoshell under primer og bunnstoff. Det viktigste er å bygge opp et tykt nok lag av epoksy-produkter, da disse er langt mer vanntettende enn gelcoat.

Treatment of osmosis