Jotun Colour Design

Nyttige tips og triks om hvordan bruke Jotun ColourDesign

Her finner du nyttige tips om hvordan du får best resultater ved maskering og fargesetting av bildene i Jotun ColourDesign.

Når du bruker Jotun ColourDesign (og andre digitale løsninger) er det greit å tenkte på at farger på skjerm kan påvirkes av datateknisk utstyr. Fargeopplevelsen kan være forskjellig under ulike lysforhold. Se derfor alltid en fysisk fargeprøve for korrekt fargegjengivelse. Riktig fargegjengivelse og kvalitet kan kun garanteres ved bruk av Jotuns produkter blandet over Jotun Multicolor Fargesystem. Vi kaller det Jotun Fargetrygghet.

Registrer en bruker fra starten av

Registrer en bruker

OBS! Hvis du registrerer deg med en bruker fra starten sikrer du at du ikke mister arbeidet du gjør med dine bilder og prosjekter. Registrerer du deg på et senere tidspunkt vil du ikke kunne ta med arbeidet som er gjort uregistrert.

Fargesett ditt eget bilde

Legg merke til kameraknappen

Hvis du ønsker å fargesette ditt eget bilde er det den blå kameraknappen nederst i høyre hjørne på "forisden"/hjem-skjermen du trykker på. Deretter velger du om det er et Inne- eller Ute-bilde du skal ta og om du vil benytte et eksisterende bilde eller ta et nytt med kameraet på din telefon eller nettbrett.

Slik tar du et best mulig bilde

For å oppnå et best mulig resultat med fargesettingen av egne bilder er det noen ting du kan tenkte på når du tar et bilde:

 • Forsøk å ta bilder fra en så rett vinkel mot veggen/området som mulig. Ikke fra veldig skrått hold fra siden eller oven-/nedenfra. Å ta bilder direkte mot et hjørne er ikke optimalt.
 • Forsøk å belyse området du skal ta bilde av godt og jevnt. Unngå veldig mørke eller lyse områder/flekker i bildet.
 • Forsøk å holde hendene rolig og la kameraet fokusere ordentlig slik at bildet blir så skarpt som mulig
 • Færre detaljer i området du skal fargesette gjør maskeringen og fargesettingen bedre. Minimer mengden lamper, planter, små møbler etc. Utendørs gjelder det samme

Å fargesette med lyse farger over mørke

For å opprettholde bildenes realisme når man fargesetter vil skygger og lys bevares så godt det lar seg gjøre. Dette betyr at fargen man legger på et valgt område, vil være noe transparent, nettopp for å ivareta realismen. Dette betyr også at fargen man legger på vil kunne preges noe av fargen som er i bildet fra før av. Med andre ord; hvis du fargesetter en veldig mørk vegg, med en lys farge, vil den lyse fargen kunne preges noe av den mørke, slik at den vil fremstå litt mørkere enn den i realiteten er. 

Dette kan man motvirke en del vel å "legge på to strøk". I menyen øverst til høyre (de tre prikkene) finner du et valg i bunnen der du kan legge på ett strøk til av fargen du har fargesatt med.

Nummerne referer til bildene nedenfor:

 1. Et rom med et mørkt rom er utgangspunktet og bildet man har tatt
 2. Fargesett bilde med valgfritt verkøty - her er en vesentlig lysere farge enn den som er på veggen fra før benyttet
 3. Trykk på menyknappen øverst til høyre (tre prikker) og finn valget for å legge på ett ekstra strøk
 4. Resultatet med to strøk gjør fargen en del lysere - litt på bekostning av skygger og lys

1

2

3

4

Hvordan fargesette eksteriørbilder med trehus/panel best mulig

Den automatiske maskeringsfunksjonen man finner når man fargesetter interiørbilder er ikke tilgjengelig når man skal fargesette et eksteriørbilde. Årsaken til dette er at trepanelet på våre norske trehus blir for vanskelig for maskeringsmotoren i Jotun Colour Design å bearbeide. Hvert bord med tilhørende skille til neste bord vil oppfattes som et område og det blir i sum ikke det gunstigste å benytte denne funksjonen.

Derfor anbefaler vi at du benytter Pensel- eller Polygon-verktøyet og fargesetter manuelt med finger eller en stylus-pen. Benytt gjerne et nettbrett der skjermen er litt større. Dette vil gjøre det enklere å maskere og fargesette presist dersom man ønsker et enda bedre resultat.

Nedenfor får du en liten gjennomgang av hvordan du kan benytte Polygon-verktøyet til å maskere og fargesette bildet ditt.

1. Velg "Ute" i knappen øverst

Etter du har trykket på den blå kameraknappen fra forsiden kommer du til en skjerm der du skal velge mellom et eksisterende bilde på din enhet eller å ta et nytt bilde. Men før du gjør dette velger du i knappen øverst hvorvidt det er et bilde inne eller ute du skal benytte.

2. Første skjerm etter å ha valgt bilde

Når du har valgt bilde du skal benytte, enten fra eksisterende bilder eller et nytt du har tatt med kameraet, åpnes bildet og du kan se at Pensel-verktøyet er automatisk valgt. Du kan her direkte velge en farge og begynne fargesette området du ønsker med fingeren din. Det finnes dog flere valg i menyen oppe til høyre (knapp med tre prikker).

3. Meny med flere valg

I menyen finner du flere valg - vi skal se nærmere på de to uthevede:

 • Angre - angre siste handling
 • Gjør om - gjør om angret handling
 • Se opprinnelig bilde - veksle mellom å se det opprinnelige bildet og slik det ser ut når du har fargesatt
 • Nullstill bildet - nullstill alle handlinger og gå tilbake til opprinnelig bilde
 • Polygon - et alternativt verktøy for å maskere og fargesette
 • Skru på slette-modus - fjern eventuell farge i et bilde
 • Endre områdenavn - gi navn til dine fargesatte områder slik at du letter får oversikt under "Mine prosjekter"

4. Polygon-verktøyet

Etter at du har hentet opp eller tatt ditt bilde, og er klar til å maskere og fargesette det, går du inn på menyen og velger Polygon-verktøyet. Merk at en tilfeldig farge fra fargerekken i bunnen av skjermen er valgt for bildet ditt før du gjør noe som helst. Denne kan du endre senere når du ønsker.

5. Polygon er valgt

Når du har valgt Polygon-verktøyet skal du se en bekreftelse på at dette er aktivert øverst i skjermen.

6. Slik bruker du Polygon

Med Polygon-verktøyet setter du punktene i ytterkant av området du ønsker å fargesette med ett og ett punkt. 

 1. Start med å trykke et sted i en ytterkant av området du skal fargesette
 2. Trykk ved neste sted der du ønsker det skal trekkes en ytterlinje fra det første punktet. Du kan justere alle punktenes plassering underveis og du kan angre et satt punkt med knappen oppe til venstre. Se markering med rødt i bildet. 
 3. Trykk så der du ønsker det tredje punktet - juster om nødvendig plasseringen etter at punktet er satt. Forsøk å sørge for linjene følger ytterkanten av området du vil maskere og fargesette.
 4. Sett det fjerde punktet
 5. Sett det femte og siste punktet. Du behøver ikke trekke et nytt punkt helt frem til punkt 1. Det dannes en imaginær linje mellom ditt siste og første punkt.

7. Trykk på "Ferdig"

Når du har satt ditt siste punkt og justert slik at punktene står der du ønsker trykker du på "Ferdig" oppe til høyre. Aktiver også gjerne zoom-knappen (knappen med fire små piler) for å enklere plassere punktene presist. 


8. Bildet fargesettes

Når du trykker på "Ferdig" fargesettes området innenfor "rammen" du har skapt med Polygon-punktene og det dukker opp en aktiveringsknapp i midten av området. Du kan allerede her endre farge på området; velg en farge fra fargerekken nederst og trykk deretter på aktiveringspunktet for å sette denne fargen. Du kan også bla i selve fargepalettnavnene og se på forskjellige paletter eller søke opp en farge ved å trykke på forstørrelsesglasset nede til høyre. 
Når du nå har fargesatt hele området ønsker du gjerne å fjerne fargen fra vinduer og dører - og eventuelle andre områder du ønsker beholde originalfargen på.

9. Fjern fargen på områder du ønsker

Etter å ha fargesatt hele området du ønsker ved hjelp av Polygon-verktøyet kan du nå fjerne fargen i de områdene du ønsker. Du kan også her benytte Polygon-verktøyet på samme måte som da du fargesatte, men med "Slette-modus" aktivert fra menyen vil du da fjerne farge i området du fastsetter.
Nedenfor får du en gjennomgang av hvordan fjerne farge manuelt ved hjelpe av Pensel-verktøyet:

 1. Velg Pensel-verktøyet ved hjelpe av knappen på høyre side
 2. Åpne menyen og aktiver "Slette-modus"
 3. Start deretter med fingeren (eller stylus-pen) å fjerne farge på et område du ønsker
 4. Det kan være lurt å benytte zoom-funksjonen slik at du lettere kan være presis når du fjerner farge med fingeren
 5. Fortsett fra område til område og bearbeid med fingeren
 6. Nå er alle områdene du ønsker fjerne farge på ferdige

1

2

3

4

5

6

10. Prøv forskjellige farger på ditt bilde

Når du har maskert og fargesatt ferdig kan du forsøke forskjellige farger. Velg farger fra fargerekken nederst og trykk på aktiveringsknappen i området ditt for å endre fargen.
Når du er ferdig kan du lagre bilde ditt til et prosjekt, finne de rette produktene, kalkulere mengde og eventuelt dele eller sende handlelisten din.

Farge 1024 Tidløs

Farge 1284 Svolvær

Gå tilbake til hovedsiden for Jotun ColourDesign eller last ned Jotun ColourDesign fra lenkene nedenfor.