Gleditsch i fengsel – som messingpusser

Å være aksjemegler ble i overkant spennende for Odd Gleditsch senior. Han opplevde faktisk å bli arrestert og satt i fengsel.

Dette forteller han til intervjuer Sverre Mitsem, i 50-års jubileumsboken fra 1970:
– Det var det minst morsomme jeg har vært med på i livet. Ihendehaveraksjer for 190.000 kroner var blitt borte fra kontoret, og mistanken falt på meg fordi jeg var alene om å ha nøkler til pengeskapet. Det vil si; Jeg hadde dem faktisk ikke lenger, for de var blitt stjålet fra meg.
– Heldigvis gikk det ikke mer enn to døgn før sammenhengen ble oppklart, og den skyldige avla tilståelse. Men jeg fikk da oppleve å se det innvendige av en fengselsmur. Den var grå, og ikke malt med Fenom. Tilfeldigvis slapp jeg ut akkurat på en 17. mai, om morgenen. Jeg skal si at den dagen ble feiret som den frihetsdagen det var, sier Gleditsch.

Det ble sagt at han ble byens mest populære mann denne dagen, og det har han en forklaring på:
– De hornene som ble brukt av musikkorpsene i toget var det jeg som hadde sittet i fengselet og blankpusset dagen før!