Prosjekt Gimle

Jotun bygger et nytt konsern- og FoU-senter med tilhørende fasiliteter som informasjonssenter, auditorium, kantine og parkeringshus på Gimle i Sandefjord. Senteret skal totalt romme ca. 650 ansatte og være klar for innflytting i 2019. 

Status på byggeplassen 15.06.2018 (uke 24)

Siste ukes aktiviteter
Bygg E: Gips på innvendige vegger. Ferdigstillelse av rør i sjakt. Montering av ventilasjons-
aggregater i teknisk rom plan 8. Montering elektro og ventilasjon. Heismontasje.
Bygg D: Beslag i fasade nord og glass i fasade syd, øst og vest. Muring og pussing av vegger i plan 1 samt forskaling og armering av dekke i mesanin. Klargjøring av gulv i inngangsparti plan 3.
Bygg C: Plasstøpte vegger og konsoller plan 3 og montasje av bjelker og dekke i plan 3.
Bygg B: Montasje av søyler og bjelker plan 2
Fjellhall : Montasje av elektro og rør. Trekking av ny hovedkabel.
Energisentral: Montasje mekanisk / teknisk utstyr. Trafo montert. Fasadeelementer på plass. 
Annet: Arbeider med rør i terreng og kummer vest for bygg E. 

Kommende uke
Bygg E: Ventilasjonsanlegg og rør i plan 8. Isolering og tekking av tak. Lukking av ventilasjonssjakt. Gips på innvendige vegger. Kabelarbeider og montasje av heis.
Bygg D: Klargjøring for flytsparkling. Muring og pussing av vegger i plan 1, gulvstøp plan 3. Sparkling/ maling vestre del, støvbinding, montering fasade og glass
Bygg C: Komplettering av dekke og fugestøp av hulldekker plan 3. Forskaling vegger til plan 4.
Bygg B: Montasje av hulldekker plan 2.
Fjellhall: Elektro- og rørarbeider
Energisentral: Montasje prosessutstyr, tak tekking, beslag på fasader Annet: Utskifting av tårnkran. Grunnarbeider vest for bygg E.   


Ønsker alle en riktig god helg. 


Vennlig hilsen
Bjørn Andreas Berntsen, anleggsleder

2018-06-15: Dekkemontasje Bygg C plan 3. Fasadeglass monteres sør på kantina, bygg D