Prosjekt Gimle

Jotun bygger et nytt konsern- og FoU-senter med tilhørende fasiliteter som informasjonssenter, auditorium, kantine og parkeringshus på Gimle i Sandefjord. Senteret skal totalt romme ca. 650 ansatte. Innflytting i lokalene er planlagt gjennomført første kvartal 2020.

Status på byggeplassen 08.03.2019 (uke 10)

Siste ukenes aktiviteter, uke 10
❖ Bygg E: Innvendige arbeider (teknisk og bygningsmessige) i alle etasjer. Teknisk montasje spilehimling.
❖ Bygg D: Innvendige arbeider i alle etasjer.
❖ Bygg C: Etasjetog alle fag i 2 til 7 etasje. Branntetting ventilasjonssjakt 1. Oppstart tettelag 2.
❖ Bygg B: Etasjetog alle etasjer. Oppstart isolering tak over teknisk rom, kranløft av materiell, utlegg isolasjon med oppbygging av fall og etablering av permanente sluk inkludert første tettelag.
❖ Bygg A: Maleriarbeid A1 under bygg B og C. montasje innvendig påforingsvegger. Teknisk montasje.
❖ Fjellhall: Elektro-, rør og ventilasjonsarbeider. Forberede for beleggsarbeider.
❖ Energisentral: div el.arbeider.
❖ Parkeringshus: Betongarbeider gulv på grunn.

Kommende uke – uke 11
Fra denne uken har vi doblet ressurs på branntetter grunnet stor produksjon i alle bygg.
❖ Bygg E: Komplettering Innvendige arbeider (teknisk og bygningsmessige) i alle etasjer. Utveksling spilehimling for ventilasjon.
❖ Bygg D: Innvendige arbeider i alle etasjer inkl. auditorium
❖ Bygg C: Etasjetog alle fag i 2 til 7 etasje.
❖ Bygg B: Etasjetog alle etasjer. Oppstart isolering tak over teknisk rom, kranløft av materiell, utlegg isolasjon med oppbygging av fall og etablering av permanente sluk inkludert første tettelag.
❖ Bygg A: Maleriarbeid A1 under bygg B og C. montasje innvendig påforingsvegger. Teknisk montasje.
  ❖ Fjellhall: Forberede for beleggsarbeider, slukdetaljer etc.
❖ Energisentral: div el.arbeider.
❖ Parkeringshus: Betongarbeider andre halvplan på grunn.

Ønsker alle en riktig fin helg.
Mvh
Øystein Aas, anleggsleder2019-03-08 Bygg C 2 etg. kjøkken, membran før fliser.