Prosjekt Gimle

Jotun bygger et nytt konsern- og FoU-senter med tilhørende fasiliteter som informasjonssenter, auditorium, kantine og parkeringshus på Gimle i Sandefjord. Senteret skal totalt romme ca. 650 ansatte. Innflytting i lokalene er planlagt gjennomført første kvartal 2020.

Status på byggeplassen 09.11.2018 (uke 45)

Siste ukes aktiviteter 
 • Bygg E: Innvendige arbeider (teknisk og bygningsmessige) i alle etasjer. Montasje av elementvegger.
 • Bygg D: Innvendige arbeider i alle etasjer.
 • Bygg C: Montasje skinner for vindusvask tak. Diverse elektro og rørarbeider i plan 1-4. Montering av sprinklersystem i 4, 5, 6, og 7. Montering av stenderverk og systemvegger i 5 og 6. Støp av gulv i 8 etg
 • Bygg B: Montasje fasadeelementer sør og vestfasade.
 • Bygg A-vest: Montert ståldekke benyttes som riggplass (elementhåndtering) for fasademontasje. Oppstart stillas med plattinger for gedaheis.
 • Bygg A-øst: montere stål, veggelementer og hulldekker.
 • Fjellhall: Elektro-, rør og ventilasjonsarbeider.
 • Energisentral: Spenningsetting av transformatorer.
 • Parkeringshus: Sprengning og øvrige grunnarbeider. 

Kommende uke   
 • Bygg E: Innvendige arbeider (teknisk og bygningsmessige) i alle etasjer.
 • Bygg D: Innvendige arbeider i alle etasjer.
 • Bygg C: Montasje skinner for vindusvask tak. Diverse elektro og rørarbeider i plan 1-4. Montering av sprinklersystem i 4, 5, 6, og 7. Montering av stenderverk og systemvegger i 5 og 6.
 • Bygg B: Montasje fasadeelementer sør og vestfasade. Provtekking tak.
 • Bygg A-vest: Montert ståldekke benyttes som riggplass (elementhåndtering) for fasademontasje. Oppstart stillas med plattinger for gedaheis.
 • Bygg A-øst: montere hulldekker.
 • Fjellhall: Elektro-, rør og ventilasjonsarbeider.
 • Energisentral: Spenningsetting av transformatorer.
 • Parkeringshus: Sprengning og øvrige grunnarbeider. 


Ønsker alle en riktig fin helg. 


Mvh
Øystein Aas, anleggsleder  

2018-11-09 Bygg A-øst: montasje av stål, veggelementer og hulldekker