Prosjekt Gimle

Jotun bygger et nytt konsern- og FoU-senter med tilhørende fasiliteter som informasjonssenter, auditorium, kantine og parkeringshus på Gimle i Sandefjord. Senteret skal totalt romme ca. 650 ansatte. Innflytting i lokalene er planlagt gjennomført første kvartal 2020.

Prosjektstatus per 15. oktober 2019 (uke 42)

Hovedprosjektet (Bygg A-E) planlegges ferdigstilt for innflytting i to omganger. Bygg E (kontorbygget) og Bygg D (resepsjon, møteromsavdeling og kantine) skal tas i bruk 1. desember 2019, mens resten av bygningsmassen (laboratoriedelen) skal tas i bruk 1. mars 2020.

Parkeringshuset ble overtatt 22. august 2019 og tatt i bruk 1. september.

Kontrakt for Bygg 40 (Test dekorativ) ble inngått med Bygg & Maskin 15. august 2019. Grunnarbeidene er startet og dette bygget er planlagt ferdigstilt 1. desember 2020.

Det er fortsatt høyt bemanningsnivå i prosjektet med avsluttende arbeider for de fleste entrepriser samtidig som ferdigstillelse og testing har startet for systemene i Energisentral, Bygg E og Bygg D. Midlertidig adkomst til gammelt bygg.

Siste måneds aktiviteter:

 • Utomhus: Støping av trapper, rekkverk og flislegging på terrasser, legging av varmerør, asfaltering, etc.
 • Bygg E: Komplettering av innvendige bygningsmessige arbeider; gulv, trapper, himlinger, dører og maling
 • Bygg D: Komplettering av innvendige bygningsmessige arbeider; gulv i auditorium, trapper, himlinger, dører og maling
 • Bygg C: Installasjon av laboratorieutstyr er ferdigstilt. Avsluttende arbeider pågår for både tekniske og bygningsmessige entrepriser
 • Bygg B: Installasjon av laboratorieutstyr er ferdigstilt. Avsluttende arbeider pågår for både tekniske og bygningsmessige entrepriser
 • Bygg A: Hovedføringer for alle tekniske fag er ferdigstilt. Epoxy er lagt på gulv i de fleste rom. Installasjon av nytt laboratorieutstyr er ferdigstilt
 • Energisentral: Installasjonsarbeider ferdigstilt. Uttesting pågår

Planlagte aktiviteter i neste måned:
 • Utomhus: Støpe og ferdigstille trapp på vestsiden mot fjellet. Ferdigstille området mellom kontorbygget og vakta
 • Bygg E: Ferdigstille gulvbelegg i innvendig trapp. Komplettere alle gjenstående bygningsmessige arbeider i alle plan. Installere møbler. Fortsette testing og igangkjøring av tekniske systemer. Diverse mindre utbedringsarbeider
 • Bygg D: Installere glassvegger i møterom, adgangskontrollsystem og møbler. Ferdigstille spilehimling. Legge eikegulv, sette inn vinduer og montere stoler i auditorium
 • Bygg C: Ferdigstille tekniske systemer over himling og lukke himling. Starte uttesting av systemer. Ferdigstille innvendige kontorvegger og dører. Montere himling og lamper i innvendig ståltrapp
 • Bygg B: Ferdigstille tekniske systemer over himling og lukke himling. Starte uttesting av systemer. Ferdigstille innvendige kontorvegger og dører
 • Bygg A: Legge epoxy og installere dører. Komplettere tekniske anlegg så langt som mulig før installasjon av laboratorieutstyr
 • Energisentral: Fortsette uttesting og idriftsettelse