Slik gjør du

Slik gjør du

1. Tomt og tørt plastspann sorteres som plast
2. Metallhank fjernes, sorteres som metall

NB! Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakk-avløp, men leveres til godkjent en gjenvinningsstasjon eller et kommunalt avfallsanlegg.

Plastemballasje

Plastemballasje

Merket betyr at emballasjen sorteres som plastemballasje. Du finner merket på på emballasje av plast.

Metallhanken må fjernes

Hanken må av

Metallhanken som er på emballasjen må fjernes og sorteres som metall.

Flytende malingsrester

Flytende malingsrester

Flytende malingsrester i spannet må leveres til gjenvinningsstasjon.

Tomt og tørt

Tomt og tørt

Tomt & Tørt-ordningen er organisert av Norsk Metallgjenvinning som igjen er en del Grønt Punkt Norge. Tomt & Tørt er et tiltak for bedre og riktig innsamling av emballasje.

Les mer om Tomt & Tørt
Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt-symbolet beviser at en bedrift har tatt sitt lovpålagte produsentansvar, ved å betale for innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Les mer om Grønt Punkt Norge
Dette gjør du når malingsjobben er ferdig

Dette gjør du når malingsjobben er ferdig

Her finner du flere gode tips og råd om hva du bør gjøre når malingsjobben er ferdig.

Les mer
Jotun.no