Αστάρια και υποστρώματα

Το επιτυχημένο τελειώμα της βαφής είναι αποτέλεσμα της προσεκτικής προετοιμασίας της επιφάνειας.  Ανεξάρτητα από το αν η επιφάνεια είναι καινούρια ή πρόσφατα βαμμένη, τα αστάρια της Jotun και τα υποστρώματα θα εξασφαλίσουν την τέλεια πρόσφυση για τη βαφή φινιρίσματος.  Το κλειδί είναι η σωστή χρήση των συστημάτων βαφής της Jotun


Το αστάρι είναι είναι ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να παρέχει επικόλληση στο κατώτερο στρώμα που πρόκειται να βαφτεί, ενώ το υπόστρωμα αποτελεί ένα συνδετικό στρώμα μεταξύ του ασταριού και των στρώσεων φινιρίσματος (είτε πρόκειται για υφαλόχρωμα είτε για βαφή φινιρίσματος). Αποτελούν προϊόντα δύο ή ενός συστατικού. Υπάρχουν διάφορα αστάρια JotunYachting, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμήμα του σκάφους . Διατίθενται τρεις τύποι προϊόντων δύο συστατικών και ένα αστάρι ενός συστατικού . Η διαφορά μεταξύ τους συνίσταται στο βαθμό σκληρότητας τους, τις στεγανωτικές ιδιότητες τους, τις ιδιότητες επικόλλησης στα διαφορετικά υποστρώματα, τις αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, την ευκολία εφαρμογή τους και τις ιδιότητες  όγκου στερεών/ μεγάλου πάχους. Η επιλογή του προϊόντος θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη διάρκεια του συστήματος βαφής.