Πλοία

Η Jotun είναι μια εταιρία – ηγέτης στο χώρο των ναυτιλιακών χρωμάτων παρέχοντας λύσεις στον παγκόσμιο στόλο από το 1926. Το σύστημα HPS - Hull Performance Solutions είναι μοναδικό, με ένα καινοτόμο πρωτοποριακό τρόπο μέτρησης απόδοσης των υφάλων και με εγγυημένη ενεργειακή απόδοση. Οι αντιρρυπαντικές μας λύσεις είναι οι καλύτερες στην αγορά - και σε συνδυασμό με το Onboard Maintenance Solution προσφέρουν εγγυημένη μείωση κόστους.