Εταιρική ιστοσελίδαΣτην εταιρική μας  ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε για την Jotun, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων, επαφές με τα μέσα ενημέρωσης καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την  Εταιρική μας ταυτότητα. Δημοσιεύσεις όπως  παρουσίασεις του Ομίλου και της ετήσιας έκθεσης, υλικό διαθέσιμο για προβολή και λήψη. Αν σας ενδιαφέρει η συνεργασία με Jotun θα βρείτε επίσης τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας.