Privatlivserklæring, vilkår og betingelser, cookie-politik


Vilkår og betingelser

Ved at besøge og bruge www.jotun.com eller andre Jotun-websites accepterer du følgende vilkår og betingelser:  
Intellektuel ejendomsret

Dette website, inklusive indholdet samt udvælgelsen og opbygningen af indholdet på hver enkelt side eller på en samling af sider, ejes helt og holdent af Jotun, medmindre andet er angivet. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsret, varemærker og designs. Alle rettigheder forbeholdes.  Du har tilladelse til at gemme dele af Jotuns website eller foretage udskrifter herfra til din personlige, ikke-erhvervsmæssige brug. Alle andre former for anvendelser, gengivelser, oversættelser, tilpasninger, sammensætninger eller andre ændringer samt distribution eller lagring af dette websted i enhver form og på enhver måde, helt eller delvist, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Jotun. Hverken Jotun eller nogen af vores datterselskaber er ansvarlige for indholdet på andre websteder, som ikke er under Jotuns kontrol, hvorfra du kan have fået adgang til vores website, eller hvortil du kan få adgang fra vores website. Jotun og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for materiale på andre websites.  

Fralæggelse af ansvar

Der gøres alt for at levere nøjagtig og fuldstændig information. Vi kan dog ikke garantere, at der ikke findes fejl. Jotun afgiver ingen påstande, løfter eller garantier vedrørende nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af indholdet på dette website og fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for unøjagtigheder, fejl og udeladelser i indholdet på dette website. 
Alle farver, der præsenteres på websitet, kan variere afhængigt af lysforhold, teknisk udstyr, forskellig brug af web-browsere og skærme, finish, glansniveauer, overfladetype og omliggende farver. Til vigtig matchning af farver anbefaler vi brug af fysiske, lakerede farveprøver. I nogle situationer kan prøverne variere som følge af produktionsmetoder, pigmenter m.m.  
Med hensyn til indholdet af Jotun-websitene afgiver hverken Jotun, dets affilierede selskaber, medarbejdere eller leverandører nogen form for garanti, hverken udtrykt, underforstået eller lovbestemt, herunder, men ikke begrænset til, garanti for ikke at krænke tredjeparts rettigheder, ejerskab og garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål med hensyn til indholdet, som er tilgængeligt fra Jotuns websites eller andre internetressourcer, som der linkes til herfra. Hverken Jotun eller Jotuns datterselskaber påtager sig nogen form for juridisk ansvar for direkte, indirekte eller andre former for tab eller skader af nogen art vedrørende nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af information, produkter eller processer, som offentliggøres her, og at de er fri for computervirus, og at de ikke hævder, at brugen af sådanne informationer, produkter eller processer ikke vil krænke privatejede rettigheder.                                                  

Denne meddelelse er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med norsk lovgivning.  

Hvis en bestemmelse i denne erklæring skulle være ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse betragtes som udskilt, således at den ikke påvirker gyldigheden og mulighederne for håndhævelse af de resterende bestemmelser.  


Opdateret 23. maj 2018.