Undgå disse fejl, når du gør båden klar

Når foråret kommer, bliver der aktivitet i bådhavnene. Mange ønsker at få gjort deres båd klar så hurtigt som muligt, men det er en god idé at holde sin iver lidt i skak. For det er lige så vigtigt at gøre arbejdet rigtigt som det er at gøre det hurtigt.

Her er de mest hyppige fejl, du bør undgå!

1. Temperaturfælden

Selv om det er fristende at gå i gang med maling af båden, så er det en god idé at tjekke temperaturen først. Begynd med at se på lufttemperaturen - hvis den er under 5 grader, giver det en betragtelig længere tørretid for bundmaling. Husk også, at det er temperaturen i overfladen, der skal males, der er vigtig. Den kan jo være betydelig koldere end lufttemperaturen, hvis den står i skyggen. Husk også, at nogle produkter - fx epoxygrundere - skal have en minimumstemperatur for at hærdeprocessen kan fungere. Tørretider for de forskellige produkter finder du i produkternes tekniske datablade

2. Direkte sollys

Du bør ikke male i direkte sollys. Solens varme kan risikere at tørre det yderste af malingen, mens du maler, så du risikerer at trække malingen af med rullen, mens du arbejder. Herudover kan det være vanskeligere at se, hvor du allerede har malet, og det endelige resultat bliver uensartet. Vent hellere med at male, indtil der er skygge på den overflade, der skal males.

3. Glemme at tjekke vejrmeldingen

Regn på våd maling er selvsagt ikke særlig heldigt. Yderligere kan et hurtigt fald i temperaturen om aftenen forårsage mattering af malingen pga dugfald. Tjek hellere vejrmeldingen en ekstra gang og udskyd malingen indtil vejrmeldingen er blevet mere malevenlig.

4. Omrøringsfejl

Maling - især bundmaling - bør hyppigt omrøres, mens man maler. De aktive virkestoffer i bundmaling har en høj egenvægt og synker efterhånden ned i bunden af emballagen. Det er derfor vigtigt at røre malingen grundigt igennem, inden man begynder at male, så de aktive virkestoffer fordeles jævnt i malingen og dermed jævnt på hele skroget. Bed gerne forhandleren (hvis de har en rystemaskine) om at ryste emballagen grundigt, når du køber malingen. To-komponent malinger skal også røres meget grundigt, inden de anvendes. Begge komponenter skal være godt blandet, for at produktet skal kunne hærde ordentligt.


5. Forskellige batchnr. af bundmaling

Hvis du køber flere bøtter bundmaling, så tjek at de har det samme batchnr. Batchnummeret finder du på den hvide etiket på forsiden af emballagen. Der kan forekomme nuanceforskelle fra batch til batch i bundmalinger. Vi anbefaler derfor, at blande malingen fra to forskellige batches, inden man begynder at male, så man får en ensartet farve på hele skroget.

6. Overmalingsintervaller

Hvor hurtigt kan man male igen efter det første strøg? Hvornår kan båden sættes i vandet? Eller hvor længe skal man vente mellem grunder og bundmaling? Overmalingsintervallerne styres af temperatur og luftfugtighed. Det er derfor vigtigt at tjekke produkternes tekniske datablade for at få de rigtige intervaller. Hvis man begår fejl ved overmaling, kan man risikere, at det første strøg sidder fast i rullen eller penslen, når man lægger det efterfølgende strøg på, at malingen krakelerer, når den tørrer, eller at bundmalingen hæfter dårligt og skaller af, hvis epoxygrunderen har hærdet i for lang tid.

7. Forkerte rengøringsmidler

En hyppig fejl blandt bådejere er at kigge i køkkenskabet efter et rengøringsmiddel til båden. Rengøringsmidler fra køkkenet indeholder ofte ingredienser, der ligger som fedt og olie i overfladen, og det kan gøre det vanskeligt at få et godt resultat ved polering. Brug hellere et rengøringsmiddel, der er specialudviklet til at fjerne salt og maritim forurening fra båden, og som sikrer et godt grundlag for en efterfølgende polering. Vi anbefaler Jotun Yachting Boatwash til almindelig rengøring og Jotun Yachting Waterline Cleaner til at fjerne gulning og alger.


8. Poleringsmaskine - til polish eller voks?

Det er en udbredt misforståelse, at poleringsmaskiner kun skal bruges til voks. Poleringsmaskinen - enten den er roterende eller oscillerende - bruges til rensning af overfladen sammen med en egnet pad og Jotun Yachting Rubbing eller Jotun Yachting Marine Polish for at fjerne oksidering og genoprette glansen på overfladen. Voksen påføres med en mikrofiberklud i et tyndt lag; lad den tørre i henhold til anbefalingen og tør det overskydende af igen med en mikrofiberklud. Hvis voksen føles vanskelig at få af, er det fordi den har tørret for længe. Da får man den nemmest af ved at påføre et nyt lag voks, der opløser den underliggende hårde voksfilm.