Helse, miljø og sikkerhed

Her får du nogle gode råd om anvendelse af vores produkter, så du bruger dem forsvarligt med hensyn til helse, miljø og sikkerhed. På etiketten findes der faresymboler og advarselstegninger, der viser, hvor det er nødvendigt at være ekstra forsigtig.

Før du begynder

 • Læs etiket og brugsanvisning omhyggeligt. Læs også gerne datablade for produktet på www.jotun.dk
 • Brug det nødvendige sikkerhedsudstyr og ifør dig tøj, der dækker hele kroppen
 • Tag ringe, ur og armbånd af, inden du begynder 
 • Husk afdækning for at forhindre, at der løber malingrester ned i jorden 
 • Følg havnens anvisning for arbejdet 
 • Tag vejret med i betragtning, inden du begynder (undgå stærk vind og regn).

Under og efter arbejdet

 • Undgå indånding
 • Vådslibning anbefales. Sørg for god ventilation
 • Vurdér om det er nødvendigt med åndedrætsværn. Dette er obligatorisk ved sprøjtepåføring
 • Undgå brug af varmluftpistol, når du skal fjerne gammel maling.

Beskyt hud og øjne

 • Brug altid beskyttelsesbriller (evt. ansigtsskærm) og handsker, der beskytter mod kemikalier
 • Overvej om du skal bruge langskaftede pensler og ruller
 • Undgå at have ansigtet lige under det område, hvor du skraber, sliber eller maler
 • Brug sæbe og vand (ikke fortynder) til at fjerne maling fra huden med
 • Skift straks tøj, der bliver tilsølet med maling eller fortynder.

Beskyt miljøet

 • Når du skal fjerne gammel maling anbefaler vi, at du bruger udstyr, der er koblet til en industristøvsuger. Hvis du gør det, fanges op til 99% af affaldet
 • Vælg at bruge de anbefalede pensler og ruller (undgå dryp og sprøjt)
 • Ha' altid rene klude ved hånden - både ved våd- og tørslibning
 • Tør snavset vand og lign. op, når du er færdig med arbejdet
 • Rester og snavset udstyr afleveres på en miljøstation.