Tilføj til liste

Hvordan males tidligere malede yderdøre

Denne vejledning gælder for genopfriskning af allerede malede yderdøre. Yderdøre kræver andre malinger end dem, der bruges til andet udendørs træværk. Malingen skal være slidstærk, yde en god dækning af kanter og flyde fint sammen. Nye døre leveres i dag færdigmalede, og disse kan du som regel overmale.

Trin 1: Forarbejde

Afmonter dørhåndtag og beslag. Vask støv og snavs af underlaget med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens. Underlaget skal være rent, fast og tørt. Malede døre skal matteres/slibes med sandpapir og løstsiddende maling fjernes med egnet skraber.

  1. Gør underlaget rent
  2. Mattér/slib underlaget

Trin 2: Grunding

Tidligere malede døre skal ikke grundes. Dette gælder dog ikke, hvis der er områder med afskallet maling, eller hvis løstsiddende maling er skrabet ned til bart træ. I disse tilfælde skal du pletgrunde med VISIR Oliegrunder Pigmenteret. Grunderen skal trække ind i underlaget.

  1. Malede intakte flader skal ikke grundes
  2. Områder med bart træ grundes med VISIR Oliegrunder Pigmenteret

Trin 3: Maling

Tidligere malede døre males med to strøg for at få et pænt resultat og en god beskyttelse. Vi anbefaler, at du bruger en pensel/rulle af god kvalitet til glatte underlag. Når malingen er gennemhærdet, monteres beslag og dørhåndtag.

  1. Mal to gange med den valgte maling - Demidekk Ultimate Vindue eller Drygolin Dør- og Vinduesmaling
  2. Monter beslag og dørhåndtag
  3. Brug værktøj af god kvalitet til glatte underlag