Hvordan påfører man grunder og mellemstrøg

1. Forberedelse

Vandlinjen og andre områder, der ikke skal males, skal tildækkes, inden du begynder på arbejdet. Dette gøres bedst med plast og tape, der er modstandsdygtig over for opløsningsmidler.

2. Beskyttelse

Inden du begynder på arbejdet, skal du huske at beskytte dig selv med det rigtige arbejdstøj, handsker, beskyttelsesbriller og egnet åndedrætsværn. Følg anvisningen på etiketter og tekniske datablad for sikker anvendelse af produktet.

3. Omrøring

Alle malinger skal omrøres grundigt, inden man begynder at male - især er det vigtigt, når man bruger to-komponent produkter. Uden en ordentlig omrøring, vil de ikke tørre ordentligt og heller ikke give den ønskede beskyttelse. Der kan også opstå vedhæftningsproblemer for de yderste lag. Du kan bruge en rørepind af træ eller metal, hvis det drejer sig om en et-liter spand. Ved større beholdere er mekanisk omrøring det bedste. Under alle omstændigheder skal redskaberne være rene for at undgå urenheder i malingen.

4. Forarbejde

Alle flader, der skal males, skal være helt rene. En god overfladeprofil giver bedre vedhæftning. Her får du grundreglerne for arbejdet:   

 • Skyl skroget med rent vand for at fjerne støv, salt og andre urenheder. Hvis der er fedt- eller oliepletter, skal overfladen affedtes. 
 • Slib overfladen med tørt sandpapir. Brug P150-P180 på glasfiber og grovere sandpapir på træ. Stålunderlag skal helst sandblæses, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal skroget først slibes med groft sandpapir eller tilsvarende. Sørg for, at du ikke polerer metallet, fordi en poleret overflade hæmmer malingens vedhæftningsevne.
 • Påfør grunderen som anbefalet. 
 • Til sidst påføres topstrøg eller bundmaling.  

5. Maleværktøj

 • Rulle: En kort eller mellemlang mohairulle, som tåler opløsningsmidler anbefales. En skumrulle kan også anvendes, men det kræver mere arbejde at få den luft ud, som samler sig i rullen. 
 • Pensel: Til små områder eller finpudsning. Skal kunne tåle opløsningsmidler. Bruger du en pensel af en god kvalitet undgår du løse penselhår på overfladen. 
 • Spray: Højtryksspray er den bedste metode til grunding. Det giver en bedre filmdannelse og en mere jævn tykkelse. En almindelig sprøjte kan også bruges, men kræver at der påføres flere strøg.  


  NB! Sprøjtepåføring bør kun udføres af professionelle

6. Påføring

Påfør det anbefalede antal strøg. Undgå påføring under ugunstige vejrforhold som stærk vind, stærk sol, høje temperaturer (især midt om sommeren), lave temperaturer, høj luftfugtighed eller regn. Det anbefales heller ikke at tilsætte opløsningsmidler, det dette reducerer tykkelsen på hvert strøg og øger risikoen for, at malingen drypper/sprøjter mere.

Hvis det nødvendigt at male i stærk vind eller ved høje temperaturer, kan 5-10 % opløsningsmiddel tilsættes. Vær altid opmærksom på vejrforholdene for at opnå den bedst mulige påføring og tørretid. Til Jotun produkter skal der bruges Jotun Fortyndere. Husk at læse produktdatabladene grundigt inden brug.

Sådan får du en vellykket grunding

 • Undgå at grunde ved meget høje eller lave temperaturer, i stærk solskin eller blæst. 
 • Fugt gulvet eller underlaget for at undgå at der kommer støv på den maling, der endnu ikke er tør.
 • Rør malingen godt igennem - både før og mens du maler. 
 • Brug pensler og ruller af en høj kvalitet, der tåler opløsningsmidler (mohair eller skum).
 • Vær opmærksom på anvendelsestiden, når du har blandet to-komponent produkter. 
 • Tjek og overhold de anbefalede overmalingsintervaller på produktdatabladet. Dette er ekstremt vigtigt, når man anvender to-komponent produkter.