Hvordan identificerer og behandler man et skrog, der er angrebet af osmose?

Det er ikke altid nemt at opdage plastpest. Først når der opstår blærer, er det nemt at fastslå, om skroget er angrebet af osmose: Osmotiske blærer indeholder som regel en brunlig væske, der lugter som eddike. Hvis blærerne er tørre og hårde er de højst sandsynligt forårsaget af luft eller opløsningsmidler, som er blevet lukket inde under malearbejdet. Disse har ingen skadelig virkning på glasfiber.

Skroget kan godt være angrebet af plastpest, selv om der ikke er synlige blærer. Det tager nemlig en del tid, inden der dannes blærer. Forsøg på at forebygge problemet kan ikke standse processen, når den er i gang, så det kan betale sig at få skroget inspiceret af fagfolk. Hvis der bliver påvist plastpest, bør skroget behandles så hurtigt som muligt for at undgå, at det spreder sig.

En komplet osmosebehandling skal begynde med en komplet fjernelse af gelcoaten. Skroget skal så tørre, før der påføres Osmoshell under grunder og bundmaling. Det vigtigste er at få lagt et tilstrækkeligt tykt lag af epoxy produkter, da disse er langt mere vandtætte end gelcoat. 

Treatment of osmosis