Jotunkoncernen

På Jotuns internationale koncern webside finder du mange informationer og nyheder. Du kan læse om vores Corporate Identity, og hvad den indebærer. Du kan læse om Jotuns politik til bekæmpelse af korruption. Er du interesseret i at arbejde for Jotun, kan du læse mere om karrieremuligheder i Jotun og se hvilke stillinger der er ledige. Du finder også et stort udvalg af billeder, samt forskellige publikationer.