Obchodní podmínky, prohlášení o ochraně soukromí & cookiesVstupem na webové stránky www.jotun.com nebo jiné webové stránky společnosti Jotun a jejich používáním souhlasíte s následujícími podmínkami:
     
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Tato webová stránka, včetně obsahu, jakož i výběr a uspořádání obsahu každé jednotlivé stránky nebo sbírky stránek, jsou plně vlastněny společností Jotun, není-li uvedeno jinak. To zahrnuje, ale není omezeno na autorská práva, ochranné známky a grafické návrhy. Všechna práva vyhrazena. Je dovoleno ukládání výňatků z webových stránek společnosti Jotun a tištění si jejich kopií pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Jakákoli jiná použití, reprodukce, překlady, adaptace, úpravy, jakékoli jiné změny, distribuce nebo uchovávání této stránky v jakékoliv formě a jakýmkoli způsobem, a to zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Jotun, jsou zakázány. Ani Jotun ani žádná z našich dceřiných společností nenesou odpovědnost za obsah jakýchkoli jiných webových stránek, které nejsou pod kontrolou společnosti Jotun, prostřednictvím kterých jste získali přístup na naše webové stránky nebo na které můžete získat přístup z našich webových stránek. Společnost Jotun a její dceřiné společnosti za žádnou jinou webovou stránku odpovědnost nepřijímají.
 
PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Snažíme se poskytnout přesné a úplné informace. Nemůžeme však zaručit, že k žádné chybě nedojde. Společnost Jotun neposkytuje žádné nároky, sliby nebo záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo přiměřenosti obsahu těchto stránek a výslovně odmítá odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, chyby a opomenutí v obsahu této webové stránky.
Všechny barvy uvedené na webových stránkách se mohou lišit v závislosti na světelných podmínkách, technických zařízeních, různém použití webových prohlížečů a monitorů, povrchové úpravy, úrovních lesku, typu povrchu a sousedních barev. Pro kritické barevné kombinace doporučujeme použít fyzicky nalakované vzorky barev. V některých situacích může dojít k odchylkám mezi ukázanými vzorky v důsledku výrobních metod, pigmentů apod.
 
Pokud jde o obsah stránek Jotun, ani společnost Jotun, ani její přidružené subjekty, zaměstnanci a dodavatelé neposkytují žádnou záruku, vyjádřenou nebo předpokládanou nebo zákonnou, včetně záruk neporušení práv třetích stran, titulu a záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel s ohledem na obsah dostupný na webových stránkách Jotun nebo jiných internetových zdrojích spojených s ním. Společnost Jotun ani její dceřiné společnosti nepřebírají žádnou právní odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu za přesnost, úplnost nebo užitečnost jakýchkoli informací, výrobků nebo popsaných postupů, ani nepřítomnost počítačového viru, a nevyjadřují, že použití takovýchto informací, výrobku nebo procesu neporuší soukromě vlastněná práva.
 
Toto oznámení se řídí a vykládá v souladu s norskými právními předpisy.
 
Pokud je jakékoli ustanovení tohoto oznámení nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak se toto ustanovení považuje za oddělitelné a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.