Technický Servis

Pro zajištění optimálního výsledku Vaší investice do nátěru, nabízí Jotun jednotně po celém světě vysoce kvalitní a efektivní technický servis.
Technický servis Jotun je v první řadě tým více než 1 000 kvalifikovaných nátěrových poradců, kteří vykonávají hlavní část jejich pracovní náplně v místě lakování. Jsou vzdělaní prostřednictvím rozsáhlého interního vzdělávacího programu s názvem Team No.1, a většina je certifikována na NACE nebo FROSIO. Viz "Školení personálu Jotun" na stránce Technical training.

Jak Vám můžeme pomoci?

Nabízíme tyto služby:
  
Profesionální nátěrové poradenství pro Váš projekt, ať jste kdekoliv

  • Návrh nejlepšího řešení a optimálního pracovního procesu pro Váš projekt
  • Poradenství v oblasti použití konkrétních výrobků
  • Sledování všech kroků procesu lakování
 • Průzkum a rady, jak udržovat Váš majetek
 • Místní výcvik Vašich zaměstnanců o tom, jak udržovat Váš majetek
Pro technický servis nebo další informace, se prosím obraťte na místní pobočku Jotun

Co potřebujete?

Když jste si vybrali Jotun jako dodavatele nátěrů pro svůj projekt, přejeme Vám, abyste měli klid a věděli, že splníme Vaše očekávání. K zajištění vysoké kvality nátěrového systému jsou velmi důležité tyto faktory:

 • Dobrá specifikace barvy na bázi místních podmínek použití, konečné expozice a očekávané životnosti
 • Plán projektu pro aplikaci nátěru k zajištění hladkého průběhu projektu
 • Jasný a podrobný ITP (prohlídka a testovací plán)
 • Vyškolený aplikátor, který zajistí přípravu povrchu a aplikaci nátěru
 • V průběhu projektu dobrou kontrolu kvality a technický servis k zajištění správného provedení specifikace

Tým nátěrových poradců technického servisu se zaměřuje na realizaci projektu na místě, zatímco tým nazývaný Technická podpora provádí specifikace laku a potenciální inspekce a plán zkoušek. Na to, jak se nátěrový systém bude chovat v budoucnu mají vliv vnější faktory. Nekvalitní lakýrnická práce může vést k oslabení nátěrového filmu, což snižuje jeho životnost, nebo vede k vyšším nákladům na údržbu. Kontrola postupu lakování je proto důležitá, a přítomnost nátěrového poradce Jotun při projektu spěje k zajištění kvality pro Vás, jako vlastníka.
 
Nátěrový poradce zajistí, že barva je použita správně, a za správných podmínek. Mezi typické odpovědnosti nátěrového poradce patří, aby zajistil, že:
 • Jsou použitya dodržovány pouze platné specifikace 
 • Ocelový povrch byl správně připraven, např. zaoblení ostrých hran, broušení povrchových vad a odstranění přečnívajících svarů
 • Barvy a další spotřební materiál jsou používány správně, např. odmašťovadla, ředidla
 • Zařízení pro přípravu a nanášení je v dobrém provozním stavu
 • Nátěry jsou správně skladovány
 • Příprava, okolní podmínky, tloušťka vrstvy a čas přetírání jsou kontrolovány a výsledek zdokumentován v souladu s požadavky
 • Jsou dodržovány předpisy HSE (zdraví, bezpečnost a životní prostředí)
 • Zkoušky a analýzy jsou prováděny správným způsobem s kalibrovaným a správným zkušebním zařízením
 • Práce, revize a zkoušky jsou zdokumentovány a hlášeny přijatelným způsobem
Pro technický servis nebo další informace se prosím obraťte se na místní pobočku Jotun.

Technical Service - Role of the coating advisor