Technická školení

Chcete se Vy nebo Vaši zaměstnanci dozvědět více o barvách, přípravě povrchu, ochraně proti korozi, průzkumu nátěrů, aplikaci nebo jiných tématech, které mají díky svým vlastnostem dopad na životní cyklus Vašich aktiv? Prozkoumejte různé typy školení, kterých se můžete zúčastnit; Jotun Paint School, semináře šité na míru a certifikace třetích stran.
 
Školící centra Jotun jsou zakládána za účelem zvýšení znalostí o barvách a nátěrech, pro stávající i nové zákazníky a zaměstnance Jotunu.
Vybavení a obsah se mohou lišit; všechny kurzy nemusí být k dispozici ve všech střediscích po celou dobu.

Školení zaměstnanců Jotunu ve školícím středisku v Singapuru

Kdo by se měl zúčastnit?
 
Jednotlivci, kteří mají zájem dozvědět se více o barvách a nátěrech jsou na kurzech a seminářích Jotun vítáni. Například:

 • Projektoví inženýři / Konzultanti / Architekti / Stavební Manažeři / Inspektoři / Superintendenti
 • Obchodníci / Nákupčí / Specifikátoři / Konzultanti
 • Výrobní personál / QA a QC personál / Subdodavatelé
 • Studenti a všichni zaměstnanci, kteří mají vztah k úpravě povrchů a aplikaci nátěrů
   
Podmínky
 

 • Jotun Paint School a na míru šité semináře budou účtovány za akci dle dohody
 • Některé certifikáty třetích stran mohou navíc vyžadovat certifikační poplatek
 • Pro Trainthepainter je účtován poplatek za každého účastníka, který platí pro všechny 3 kurzy
 • Účastníci si zajistí cestovní náklady, ubytování a stravování mimo vyučovací hodiny na vlastní náklady 
    
Pro více informací se prosím obraťte na na Vaši pobočku Jotunu

Již od 70. let 20. století organizujeme kurzy pro zákazníky a uživatele výrobků Jotun - Jotun Paint School. V průběhu let se vyvíjely spolu s technologií barev. Hlavními tématy jsou:
 

 • Proč a co lakujeme
 • Koroze
 • Technologie barev
 • Příprava povrchu
 • Aplikace
 • Zdraví a bezpečnost
 • GreenSteps/Ekologická politika Jotunu
 • Praktická výuka (volitelný)
 
Specifické oblasti, jako jsou protihnilobné přípravky, drydock, novostavby, atd. mohou být navíc pokryty na vyžádání.
 
K dispozici jsou dvě úrovně, obě mohou být zakončeny písemným testem:
 
 • Základní teorie (1 den), která může být následována praktickým výcvikem (1 den)
 • Pokročilá teorie (2 dny), která může být následována praktickým výcvikem (1 den)
Jotun Paint School lze uskutečnit na výcvikovém středisku Jotun, nebo ve vlastních prostorách zákazníka.
 
Pro více informací se prosím obraťte na Vaši místní pobočku Jotun. 
Pokud se chcete zúčastnit nebo získat více informací, prosím obraťte se na Vaši místní pobočku Jotunu