Technická školení

Chcete se Vy nebo Vaši zaměstnanci dozvědět více o barvách, přípravě povrchu, ochraně proti korozi, průzkumu nátěrů, aplikaci nebo jiných tématech, které mají díky svým vlastnostem dopad na životní cyklus Vašich aktiv? Prozkoumejte různé typy školení, kterých se můžete zúčastnit; Jotun Paint School, semináře šité na míru a certifikace třetích stran.
 
Školící centra Jotun jsou zakládána za účelem zvýšení znalostí o barvách a nátěrech, pro stávající i nové zákazníky a zaměstnance Jotunu.
Vybavení a obsah se mohou lišit; všechny kurzy nemusí být k dispozici ve všech střediscích po celou dobu.

Školení zaměstnanců Jotunu ve školícím středisku v Singapuru

Kdo by se měl zúčastnit?
 
Jednotlivci, kteří mají zájem dozvědět se více o barvách a nátěrech jsou na kurzech a seminářích Jotun vítáni. Například:

 • Projektoví inženýři / Konzultanti / Architekti / Stavební Manažeři / Inspektoři / Superintendenti
 • Obchodníci / Nákupčí / Specifikátoři / Konzultanti
 • Výrobní personál / QA a QC personál / Subdodavatelé
 • Studenti a všichni zaměstnanci, kteří mají vztah k úpravě povrchů a aplikaci nátěrů
   
Podmínky
 

 • Jotun Paint School a na míru šité semináře budou účtovány za akci dle dohody
 • Některé certifikáty třetích stran mohou navíc vyžadovat certifikační poplatek
 • Pro Trainthepainter je účtován poplatek za každého účastníka, který platí pro všechny 3 kurzy
 • Účastníci si zajistí cestovní náklady, ubytování a stravování mimo vyučovací hodiny na vlastní náklady 
    
Pro více informací se prosím obraťte na na Vaši pobočku Jotunu