Fremtidens værvarsel krever Drygolin

Den globale utviklingen gjør at vi i fremtiden får et enda fuktigere klima i Norge enn vi har i dag. Mer nedbør og mildere klima, fører til at sonen for ”høy råtefare” blir kraftig utvidet i løpet av bare et tiår. 

Fremtidens værvarsel vil derfor ha stor innvirkning på hvilken maling du bør beskytte huset ditt med. Forskerne sier blant annet dette om hva vi har i vente:


«Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning». 
Kilde: Lisø, K.R. og Kvande, T., 2007: Klimatilpasning av bygninger, SINTEF Byggforsk, Oslo (Sluttrapport fra forskningsprogrammet Klima 2000)

For å stå godt rustet mot fremtidens vær, bør du velge Drygolin og gjerne Drygolin Ultimat. Det er en værbestandig og ekstremt holdbar maling som er rustet til å takle alle påkjenningene fra fremtidens værvarsel. 

Potensiell råtefare i Norge

Nedbør:
Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge: 20% mer nedbør.
Østlandet: 15-20% mer nedbør, høst og vinter.
Det blir mer ekstremvær og økt risiko for ras og flom.
Kilde: FN's Klimapanel, rapport nr. 4

Temperatur:
Årlig middeltemperatur forventes å stige med 2.5 til 3.5°C.
Vintrene blir mildere med min. temperatur 2.5 til 4°C over dagens nivå.
Sommerens max. temperatur stiger med 2–3°C, mest på Sørlandet.
Kilde: FN's Klimapanel, rapport nr. 4

Jotun tester og utsetter Drygolin for større påkjenninger enn noe klima er i stand til, alt for å være i forkant og sikre at Drygolin vil gi huset ditt den beste beskyttelsen også i fremtiden. Drygolin blir blant annet utsatt for ekstremtesting på Kråkenes fyr og Store Færder. I tillegg tester vi Drygolin i alle de ulike klimasonene i Norge. 


Vi utfører selvsagt også tester av andre malinger på markedet, for å hele
tiden være trygge på at Drygolin ligger i forkant av utviklingen.